Roberta Kalniņa

Robertā simbiotiski sadzīvo sapņains naivums, liega emocionalitāte un pragmatiska skepse. Uz skatuves viņa izstaro mieru un pietāti, vieglumu un sievišķību, un, lai arī Robertai vienmēr ir auksti, viņa pati iemieso mūžīgu siltumu. Robertas ikdienu piepilda teātris, deja un mūzika, reizumis cits citu papildinot, citkārt – savstarpēji konkurējot par viņas laiku. Lai arī visi ir pārliecināti – Roberta uz skatuves būs vēl ilgi, viņai pašai sava nākotne vēl ir miglā tīta.

Citi «Kāpņu» biedri Robertu raksturo lakoniski ar Dailes teātra cienīgu skaidrību: «Grācija, talants un daile.»

Lomas