Alksnāja iela 16, Rīga, LV–1050

Saziņai

Adrese:
Alksnāja iela 16, Rīga, LV-1050

E-pasts:
info@tskapnes.com

Telefona numurs:
+371 26 017 180

Administrācija

Studijas vadītājs
Gusts Ābele
gusts.abele@tskapnes.com

Mākslinieciskā vadītāja
Elza Viktorija Zorgevica
elza.zorgevica@tskapnes.com

Valdes loceklis
Emīls Siliņš
emils.silins@tskapnes.com

Trupas vadītājs
Kārlis Knospiņš
karlis.knospins@tskapnes.com

Producente
Elza Siliņa
elza.silina@tskapnes.com