Kultūrtelpa «Provodņiks»

Emīls Siliņš

Siliņpapa talants ir vest citus uz pareizā ceļa, liekot ievērot grafikus, un tieši tā viņš nonāca «Kāpnēs» – veidojot filmēšanas plānus un visādas tabulas «Bruģim manās kurpēs». Emīls meklē inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus, kā padarīt teātri pieejamāku un kino - aizraujošāku, un viņā čum un mudž visādas idejas, kuras viņš cēlsirdīgi noliek maliņā, lai palīdzētu citiem, pa starpai pagūstot arī kaut ko īstenot. Piemēram, šoziem iznāca viņa žurnāla "fART" pirmais numurs, un tagad top viņa audioizrāde pēc «Nārnijas hronikas» motīviem. Par spīti savai labsirdīgajai un miermīlīgajai dabai Emīls ir arī svārstīgs un nenoteikts, tāpēc ir pamācījies gan par dramaturgu, gan par žurnālistu, bet nu apgūst multimediju zinības un kaut kad cer īstenot sapni par kino studijām Vācijā. Neskatoties uz savām globālajām iecerēm, viņš ir un paliek lojāls «Kāpnēm» un allaž piegādā ballītēm uzkodas, rūpējas par telpu kārtību un neizsīkstošu optimismu gaisā (lai gan viņam pašam tā nereti trūkst).

Lomas

Cits