• Jauna seriāllugas daļa tiek publicēta katru svētdienu pulksten 12:00 no 2. maija līdz 13. jūnijam.
  • Iesakām skatīties ar subtitriem un augstākajā iespējamajā video kvalitātē.
  • Lai paplašinātu savu skatīšanās pieredzi, ieteicams ieskatīties arī vizuālajos papildmateriālos.


Ir Silvijas Baretas pirmā diena Kalvina Kūlidža vidusskolā, un tā sākas ar haotisku audzināšanas stundu, kurā nekas nerit pēc plāna. Skolēni kavē stundu, sarunājas, nemitīgi pienāk paziņojumi par izmaiņām, kuru nedrīkst būt, un tad paziņojumi, kuros tās tiek veiktas. Silva vēlas ar saviem audzēkņiem pārrunāt pirmos iespaidus, taču tam neatliek laika. Kad zvans ir noskanējis piecpadsmit minūtes pirms laika un visi ir pametuši klasi, tejā vīzdegunīgi iesoļo zēns vārdā Džozefs Ferone, un jaunajā skolotājā noklikšķ nepārvarama vēlme viņu izprast.

Pēcāk Silvija iepazīstas ar savu kolēģi Beatrisi, kura tai mazliet pastāsta par to, kas notiek Kalvina Kūlidža vidusskolas sienās, no kā jāvairās un kas no tevis vairīsies pats. Pienāk pirmā vēsts no Direktīvu Vācēja, un kā pēc burvju mājiena mēs ieraugām skolas ekscentriskos mācībspēkus un darbiniekus aci pret aci. Jaunā skolotāja Silvija Bareta Kalvina Kūlidža vidusskolā strādā jau mēnesi, un viņa turpina saskarties ar skolu sistēmas absurdo negodīgumu. Ar skolēniem viņa apgūst grieķu mītus un lēnām sāk saprast, ka censties kaut ko sasniegt šajā skolā būtu tieši tas pats, kas rāpties laukā no Aīda valstības.

Pie Silvijas pēc palīdzības vēršas kāda skolniece, taču viņa nevar atrast laiku, lai ar to satiktos, jo viņai jāapmeklē steidzama angļu valodas un literatūras sanāksme. Tajā skolotāji tiek aicināti izmantot audiovizuālos līdzekļus, kuru nav, un mācīt bez grāmatām, jo to bibliotēkā ir par maz. 


Silvija cenšas uzrakstīt vēstuli doktoram Klarkam, lai paustu savu sašutumu par skolā valdošo nevienlīdzību, birokrātiju un citām problēmām, tomēr nespēj atrast īstos vārdus. Pēc kārtējā liekvārdības un pompozu, nenozīmīgu un pretrunīgu frāžu caurvītā svinīgā akta literatūras stundā Silva ar saviem audzēkņiem apspriež liktens motīvu Roberta Frosta dzejolī un to, vai cilvēkam ir brīvā griba. Stundā hospitē sekcijas vadītājs Besters, un, lai arī skolēni pauž dažas interesantas domas, noiet greizi gandrīz viss, kas varētu noiet greizi.

Nodarbību pārtrauc paziņojums, ka visiem skolotājiem nekavējoties jāapmeklē steidzama sēde – ir notikusi kāda traģēdija. Atklājas skolotāju vilšanās pastāvošajā situācijā un padošanās, ar kādu viņi pārvietojas pa skolas gaiteņiem.