Radošais kvartāls «Provodņiks»

Samuels Ozoliņš

Aprakstot Samuelu, «Kāpņu» biedri viņa iekšējo pasauli salīdzina ar dabas monumentalitātēm: viņa sirds ir milzīga kā valim, bet dvēsele – kā ūdenskritums – mierpilna un skaista. Lai arī Samuelam nemaz nepatīk teātris, viņš tā burvībā ir iestidzis līdz kaklam un paralēli «Kāpnēm» piedalās arī festivāla «Homo Novus» organizētajā jauno kuratoru programmā «Apvērsums». Samuels ir, iespējams, laikmetīgākais «Kāpņu» režisors, un viņa mākslinieciskās intereses ir plašas, tāpēc viņš tausta nozaru robežas un pēta, kā tās līdzīgi upei pārplūst cita citā, vienlaikus vienmēr saglabājot savu smalko un izjusto stilu.

Lomas

Režijas

Cits