Katrīna Ivanova

Pirmajā «Valod sild sird» mēģinājumā, kamēr citi vēl mazliet kautrējušies un centušies iejusties, Katrīna esot bez kavēšanās uzkāpusi uz skatuves un pārsteigusi visus ar dzejoli par meža vīru. Katrīna ir ārkārtīgi spēcīga, tik spēcīga, ka dažkārt paliek bail. Viņu iepazīstot, kļūst skaidrs, ka dzīve ir vēl lielāks teātris nekā «Kāpnes».

Lomas