Kultūrtelpa «Provodņiks»

Eva Krauze

Lai gan Eva «Kāpnēs» nav ilgi, viņa jau ir paguvusi pārsteigt. Strādājot kopā ar Evu, ikreiz tiek sasniegts vislabākais rezultāts. Eva ir cilvēks, ko ir ļoti interesanti vērot – katra viņas kustība liekas maiga, precīza un pārdomāta. Viņai piemīt sievišķīgs vieglums un līdztekus arī drošsirdīgs tiešums. Eva ir trausla no iekšpuses, bet ar spēcīgu ārieni. Vai varbūt otrādi? Kurš to lai vairs zina.

Lomas