Radošais kvartāls «Provodņiks»

Elza Elizabete Neilande

Viņas vienīgais mīnuss ir paradums aizgulēties, tomēr jāņem vērā, ka katram kārtīgam aktierim ir reizi pa reizei jāizguļas. Turklāt Elza Elizabete uz mēģinājumiem (gandrīz) vienmēr ierodas sagatavojusies un zinādama tekstu. Viņā pat brīžos, kad mēģinājumu zālē ir vēsāks nekā ārā, mīt skatuviskā atbildība, ar kuras palīdzību Elza meistarīgi atklāj savu personīgo dziļumu.

Lomas