Radošais kvartāls «Provodņiks»

Jānis Griškoitis

«Kāpnēs» ir daudz radošu cilvēku, bet tehniski apdāvināti un izglītoti ir retums, kuru vajag sargāt. Viens no tiem ir arī Jānis, kurš zinās, kā atrisināt tehnoloģiskas klapatas un apieties ar dažādām datorprogrammām.

Cits