Sēdvietu rezervācija

  • Pirms izrādes jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.
  • Ieeja izrādē par skaidras naudas ziedojumu no 4 eiro.
  • Ja vēlies rezervēt vairāk nekā vienu sēdvietu, veidlapa jāaizpilda vairākas reizes.
  • Lūdzam ierasties savlaicīgi – vismaz 30 min pirms izrādes sākuma.
  • Par rezervācijas atcelšanu jāziņo vismaz divas darba dienas pirms izrādes, rakstot uz e-pastu info@tskapnes.com.
  • Iepriekšējā dienā pirms pasākuma tiks izsūtīti atgādinājumi īsziņu formā.
  • Vairāk informācijas par izrādi: tskapnes.com/bodzangls

BRĪVU VIETU NAV!