Kaspars Pastars

  • Skolas teātris pie Indras Briķes (2015–2017)
  • Skatuves runa pie Riharda Lepera un skolas debašu pulciņš pie Oskara Lepera (2017–2020)
  • Vadījis pasākumus, filmējies īsfilmās, reklāmās un masu skatos
  • Tēva lomas atveidotājs izrādē «Gaidot Bodžanglu» – teātra studija «Kāpnes» (2020)


Vegāns jau trīs gadus.
Pēdējā gada laikā bijis sešos jauniešu apmaiņas braucienos.
Uzlecošā latviešu TikTok zvaigzne (nē, šeit nebūs reklāmas, Kaspar Pastar).