Asnāte Jauja

  • Dzied korī, apmeklējusi mūzikas skolu
  • Milža loma performancē «Veļi un izlaušanās ceļi» (2019)
  • Dzērves loma izrādē «Gaidot Bodžanglu» – teātra studija «Kāpnes» (2020)


Vēlas izcept kūku, kuru varētu ēst visi teātra trupas pārstāvji.
Patīk skatīties pārraides televīzijas kanālā LTV1.
Piezvanīs, lai izstāstītu anekdoti.