• Ierobežotā vietu skaita dēļ, ja plānojat apmeklēt izrādi, lūdzu, reģistrējieties, rezervējot savu sēdvietu.
  • Ieeja izrādē būs par ziedojumu no 4 eiro.
  • Ja tomēr nevarat ierasties uz izrādi, lūdzam atcelt rezervāciju, rakstot uz e-pastu info@tskapnes.com, lai vietu ir iespējams piedāvāt kādam citam.
  • Aizliegts izrādi apmeklēt, ja jums ir elpceļu saslimšanas simptomi.
  • Izrādes norises vietā būs iespējams ievērot distanci no citiem skatītājiem, kā arī veikt roku dezinfekciju. Būs pieejamas sejas aizsardzības maskas.
Plašāka informācija par izrādi: tskapnes.com/gaidot-bodzanglu
Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu: info@tskapnes.com